Choć jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce, nudzić na jego terenie się nie można. Ojcowski Park Narodowy to liczne atrakcje i piękne widoki, którym z pewnością warto poświęcić swój czas.

Park narodowy w Ojcowie – co warto wiedzieć?

To również interesujące zabytki oraz piękne jaskinie, na które podczas wycieczki po tym skrawku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej również warto zwrócić uwagę.

Park ten powstał w 1957 roku, jednak idea objęcia Doliny Prądnika ochroną pojawiła się wcześniej. Już w XIX wieku zachwycano się przyrodniczym bogactwem tej części Jury, starając się zachować jej piękno dla potomnych. Pierwszy projekt parku narodowego, który miałby objąć swym zasięgiem najpiękniejsze miejsca w rejonie Ojcowa, powstał już w 1927 roku z inicjatywy Władysława Szafera. Po 30 latach wizję objęcia tego miejsca ochroną udało się wreszcie zrealizować, a sam park stał się jednym z najważniejszych miejsc dla tych, którzy w okolicach Krakowa chcą nacieszyć się aktywnym wypoczynkiem w pięknej scenerii. Jakie atrakcje czekają tu na gości?

Ojcowski Park Narodowy to przede wszystkim wspaniałe jaskinie oraz formy krasowe. Skalne bramy oraz ostańce, które przyciągają fantazyjnymi kształtami, malownicze wywierzyska – oto cenne skarby, z którymi można się spotkać podczas wędrówek po tym parku. Okolice Ojcowa są też atrakcyjnym celem wycieczki dla miłośników roślin. W tym miejscu można podziwiać około 1000 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele gatunków chronionych. Ciekawie prezentuje się tu również świat zwierząt, przy czym wyjątkowo cennymi mieszkańcami parku są bobry oraz nietoperze. Bogaty jest też świat owadów, reprezentowany przez około 4600 gatunków.

Ojcowski Park Narodowy to również cenne zabytki, takie jak ruiny zamku w Ojcowie czy zamek Pieskowa Skała. To również drewniana kaplica na wodzie oraz zabytkowe wille i pensjonaty, które przypominają o czasach, gdy Ojców rozwijał się jako jedno z popularniejszych uzdrowisk na terenie Królestwa Polskiego.