Potrzebujemy prostej definicji zmiany klimatu w związku z ociepleniem planety, takiej, która uchwyci sedno, nie wykluczając uproszczeń. Najprostszą i najdokładniejszą definicją jest to, że zmiany klimatu to wpływ gazów cieplarnianych na klimat Ziemi. Gazy cieplarniane obejmują między innymi dwutlenek węgla i metan. Choć brzmi to jak prosta definicja, jest kilka kluczowych rzeczy do zrealizowania.

Zmiany klimatu – czym są?

Po pierwsze, zmiana klimatu jest zarówno zjawiskiem naturalnym, jak i tworzonym przez człowieka. Innymi słowy, gazy cieplarniane są naturalną częścią biosfery i istniałyby, gdyby nie człowiek. W rzeczywistości są kluczowym elementem istnienia życia na tej planecie. Gdyby gazy cieplarniane nie istniały, temperatura na Ziemi wynosiłaby średnio zero stopni! Jednak naturalnie występujące gazy utrzymują temperaturę na znacznie bardziej znośnym poziomie 59 stopni.

Jeśli więc zmiany klimatyczne występują naturalnie, na czym polega ta wielka panika? Problemem, przed którym stoimy, jest ilość gazów cieplarnianych w atmosferze. Gazy te działają jak koce termiczne dla atmosfery. Im więcej gazu w atmosferze, tym grubszy koc i tym mniej ciepła ucieka. Przez ostatnie 80 lat pompowaliśmy w niebo ogromne ilości gazów cieplarnianych. Jednocześnie zmniejszamy zalesianie na całej planecie, podstawową kolekcję roślin, która wysysa gazy cieplarniane z atmosfery. Ta podwójna frajda zaczyna przynosić negatywne skutki w postaci zwiększonego ogrzewania naszego świata.

Ostatecznym pytaniem dotyczącym zmian klimatu jest to, co się stanie, gdy planeta się nagrzeje. Już widzimy oznaki cofania się lodowców. Na przykład Park Narodowy Glacier będzie musiał zostać przemianowany, ponieważ stracił już 65 procent wszystkich swoich lodowców!

Podsumowanie o zmianach klimatu

Chociaż dokładny efekt końcowy tych zmian środowiskowych nie jest jasny, możemy spodziewać się poważnych zmian klimatycznych w ciągu najbliższych 80 lat.