Położony w pobliżu miasta Chełm, jest atrakcyjnym celem wycieczki dla każdego miłośnika przyrody. Chełmiński Park Krajobrazowy to wspaniała sceneria i liczne atrakcje, obok których nie można przejść obojętnie.

Co warto wiedzieć na temat Chełmońskiego Parku Krajobrazowego?

Głównym celem utworzenia Chełmińskiego Parku Krajobrazowego była konieczność objęcia ochroną tutejszych kompleksów leśnych, łąk oraz torfowisk. Są to nie lada atrakcje dla tych, których fascynuje przyroda oraz miejsca kuszące ciekawą szatą roślinną. Park ten powstał w 1983 roku jako jeden z 4 parków wchodzących w skład Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych ówczesnego województwa chełmskiego. Aż 44% powierzchni tego parku zajmują lasy, przy czym rolę wyjątkowo ważną odgrywają tu lasy lipowo-dębowo-grabowe lasy dębowe i sosnowo-dębowe.

Do najważniejszych kompleksów leśnych, wchodzących w skład tego parku, zaliczają się lasy Czułczyckie oraz lasy Żalińskie. W czasie przyrodniczej wycieczki po tym parku warto też zwrócić uwagę na rezerwaty przyrody, w gronie których na szczególne wyróżnienie zasługuje rezerwat leśny „Bachus”. Utworzono go już w 1958 roku, w celu ochrony tak ciekawych roślin, jak gnieznik leśny oraz żywiec cebulkowy. Kolejna atrakcja przyrodnicza na terenie tego parku to rezerwat torfowiskowy „Bagno Serebryskie” . Powołany do życia w 1991 roku, może się pochwalić węglanowymi torfowiskami z tak ciekawymi roślinami, jak kłoć wierzbowata, pełnik europejski, oman wąskolistny, storczyk szerokolistny.

A co ze zwierzętami w Chełmońskim Parku Narodowym?

I one są godnie reprezentowane na terenie tego parku. Dumą tego obszaru są ptaki, wśród których pojawiają się: bocian czarny, orliki krzykliwe, wodniczki oraz żurawie. Torfowiska stały się z kolei doskonałym miejscem dla motyli, które są tu reprezentowane przez ponad 800 gatunków.