Czy wiesz, że

Najwyższe w Polsce lipy drobnolistne rosną w Puszczy Białowieskiej, gdzie osiągają do 37 m wysokości.

Międzynarodowa konferencja „Ochrona i monitoring przyrody – na styku granic”, 19-21 marca 2015 r., Białowieża

Uczestnicy

W dniach 19-21 marca 2015 r., w Białowieży odbyła się międzynarodowa konferencja "Ochrona i monitoring przyrody – na styku granic" zorganizowana przez Białowieski Park Narodowy oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń między różnymi podmiotami z kraju i zagranicy oraz dyskusja nad możliwościami i sposobami współpracy w zakresie ochrony przyrody i monitoringu w gronie instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody, instytucji naukowych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz lokalnych społeczności.

W trakcie konferencji eksperci w zakresie ochrony przyrody i monitoringu wygłosili następujące prezentacje:

19 marca (czwartek)

10:00–12:00

Otwarcie konferencji

Mirosław Stepaniuk, Białowieski Park Narodowy
Maria Andrzejewska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Prezentacja założeń projektu „Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem”

Renata Krzyściak-Kosińska, Białowieski Park Narodowy
Monika Rusztecka, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Formy ochrony przyrody

Beata Bezubik, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Działania Lasów Państwowych na rzecz Puszczy Białowieskiej. Projekt zintegrowany „Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo Europy”

Cezary Świstak, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Znaczenie badań naukowych prowadzonych przez Instytut Biologii Ssaków PAN dla ochrony przyrody

Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN

Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000

Cezary Świstak; Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

12:00–12:30

Przerwa kawowa

12:30–14:00

Białowieski Park Narodowy na tle różnorodności biologicznej i georóżnorodności Puszczy Białowieskiej

Włodzimierz Kwiatkowski, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Monitorowanie dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej w ramach projektu LIFE+ ForBioSensing

Krzysztof Stereńczak, Instytut Badawczy Leśnictwa

Chroniona czy/i zagospodarowana Puszcza Białowieska miejscem zachowania różnorodności gatunkowej drzew

Stanisław Miścicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Monitoring lasu naturalnego a zagospodarowanego: korzyści dla ochrony przyrody i wyzwania dla badaczy

Anna Gazda, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

14:00–15:30

Obiad

15:30–17:00

Wieloletni monitoring dynamiki drzewostanów Białowieskiego Parku Narodowego

Bogdan Brzeziecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

System monitoringu stanu lasu oraz siedlisk nieleśnych w Białowieskim Parku Narodowym

Małgorzata Karczewska, Andrzej Keczyński, Białowieski Park Narodowy

Retencja wody w ochronie różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej

Roman Kalski, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Systematic literature review as a good method to gather information and create a detailed database about the last remain primeval forest in Europe

Jerzy M. Gutowski, Europejskie Centrum Lasów Naturalnych IBL; Ewelina Czwienczek, Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej

17:00–17:30

Przerwa kawowa

17:30–18:30

Dyskusja panelowa „Jak zapewnić efektywny dostęp do informacji o zasobach przyrodniczych?”

20 marca (piątek)

9:00–11:00

Przyroda nie zna granic – wspólny geoportal polskiego i czeskiego parku narodowego

Zygmunt Jała, Karkonoski Park Narodowy

Odra jako przykład transgranicznej współpracy w ochronie przyrody

Dorota Janicka, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Monitoring przyrodniczy na terenie Parku Narodowego “Puszcza Białowieska”, Białoruś

Dimitry Biernatsky, Park Narodowy „Puszcza Białowieska”, Białoruś

Białowieża Forest, new opportunities?

Toby Aykroyd, Wild Europe Initiative

11:00–11:30

Przerwa kawowa

11:30–13:30

Roadless areas in the Polish Carpathians - the core areas of wildlife refuge

Paweł Struś, Instytut Pedagogiczny w Krakowie

Monitoring wód i roślinności jako narzędzie planowania działań ochronnych w Kampinoskim Parku Narodowym

Anna Andrzejewska, Anna Kębłowska, Kampinoski Park Narodowy

Monitoring hydrologiczny wybranych jezior Drawieńskiego Parku Narodowego i jego otuliny

Agata Staszak-Piekarska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polski Komitet UNESCO – MAB a rezerwaty biosfery

Roman Soja, Przewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO-MAB

Wczoraj – dzisiaj – jutro rezerwatów biosfery w Puszczy Białowieskiej

Andrzej Antczak, Z-ca Nadleśniczego, Nadleśnictwo Hajnówka

Monitoring miejsc światowego dziedzictwa UNESCO

Anna Marconi-Betka; Narodowy Instytut Dziedzictwa

13:30–15:00

Obiad

15:00–16:30

Dyskusja panelowa „Wyzwania monitoringu przyrodniczego”

W drugim i trzecim dniu wydarzenia uczestnicy mieli możliwość odwiedzić Rezerwat Pokazowy Żubrów oraz odbyć wycieczkę do obszaru ochrony ścisłej BPN.

Kontakt mailem na adres konferencja@sercewpuszczy.pl lub pod numerem telefonu: 22 8406664 wew. 116.

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI:

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: