Czy wiesz, że

W polskiej części Puszczy Białowieskiej niecały 1% drzewostanów stanowią drzewostany lipowe.

Zimowe warsztaty nt. monitorowania ssaków

warsztaty styczen

W dniach 19-20 stycznia w Białowieskim Parku Narodowym odbyła się trzecia edycja warsztatów z cyklu „Sposoby monitoringu stanu ochrony wybranych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000 w województwie podlaskim”. Tym razem warsztaty poświęcone były badaniu ssaków.

W pierwszym dniu warsztatów dr Zbigniew A. Krasiński wprowadził uczestników w zasady monitoringu żubrów. Następnie w terenie można było sprawdzić, jak w praktyce wygląda rozróżnianie wieku i płci żubrów z białowieskiej populacji. Kolejny prelegent, dr hab. Krzysztof Schmidt (IBS PAN), omówił sposoby przeprowadzania inwentaryzacji i monitoringu rysi i wilków. Zajęcia praktyczne obejmowały m.in. wykorzystanie fotopułapek oraz pułapek włosowych do zbierania materiału genetycznego. Na zakończenie pierwszego dnia dr hab. Ireneusz Ruczyński (IBS PAN) zaprezentował monitoring letni i zimowy mopka oraz sprzęt wykorzystywany do detekcji i nagrywania głosów nietoperzy.

Drugi dzień poświęcony był ssakom ziemnowodnym – dr hab. Jerzy Romanowski (UKSW w Warszawie) omówił prowadzenie monitoringu wydry, a Wojciech Misiukiewicz (Wigierski PN) – bobra. Zajęcia te zostały podsumowane wyjściem w teren w poszukiwaniu śladów obecności tych gatunków.

W warsztatach wzięli udział pracownicy sześciu podlaskich parków: Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Suwalskiego PK, Biebrzańskiego PN, Narwiańskiego PN, Wigierskiego PN i oczywiście Białowieskiego PN.

 MATERIAŁY Z WARSZTATÓW:

Monitoring mopka zachodniego
Ireneusz Ruczyński, Insytyt Biologii Ssaków PAN
.pdf
Monitoring wydry
Jerzy Romanowski, Wydział Biologii i Nauk o środowisku UKSW
.pdf
Inwentaryzacja i monitoring populacji rysia i wilka
Krzysztof Schmidt, Insytyut Biologii Ssaków PAN
.pdf
Monitoring populacji bobra
Wojciech Misiukiewicz
.pdf
Monitoring żubrów
Zbigniew A. Krasiński
.pdf

 

GALERIA Z WARSZTATÓW:

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: