Czy wiesz, że

Rysie euroazjatyckie, jedne z największych europejskich drapieżników, polują głównie nocą. Dzień spędzają w kryjówkach.

Pierwsze warsztaty w BPN nt. monitorowania cennych siedlisk i gatunków

warsztaty lipiec

Jak monitorować stan ochrony cennych siedlisk łąkowych i leśnych na obszarach Natura 2000 oraz gatunków je zamieszkujących? Na ten temat dyskutowano w trakcie pierwszych z cyklu warsztatów „Sposoby monitoringu stanu ochrony wybranych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000 w województwie podlaskim", zorganizowanych w dniach 28–29 lipca 2014 r. w Białowieskim Parku Narodowym.

Każdy dzień rozpoczynał się od części wprowadzającej, złożonej z wykładów i prezentacji wybitnych specjalistów: prof. Leszka Kucharskiego (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Marcina Sielezniewa (Uniwersytet w Białymstoku), dr Cezarego Bystrowskiego (Instytut Badawczy Leśnictwa) oraz Andrzeja Keczyńskiego (BPN). Następnie wyjeżdżano w teren, aby w zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Tematem pierwszego dnia był monitoring wybranych siedlisk łąkowych. Łąki to naturalnie miejsce występowania motyli, więc również im poświęcono nieco uwagi, skupiając się na dwóch cennych gatunkach – czerwończyk nieparek i przeplatka aurinia. Drugi dzień dotyczył tematyki leśnej.

W warsztatach wzięło udział ponad 20 osób – pracowników Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz czterech podlaskich parków narodowych: Biebrzańskiego, Narwiańskiego, Wigierskiego i oczywiście Białowieskiego.

Cykl warsztatów jest realizowany w ramach projektu „Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych  BPN w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem".

MATERIAŁY Z WARSZTATÓW:

Monitoring wybranych siedlisk nieleśnych
Leszek Kucharski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego 
.pdf
Monitoring siedlisk leśnych Natura 2000 w Białowieskim Parku Narodowym
Andrzej Keczyński, Białowieski Park Narodowy
.pdf
Przeplatka aurinia
Cezary Bystowski, Instytut Badawczy Leśnictwa
.pdf
Monitoring czerwończyka nieparka Lycaena dispar
Marcin Sielezniew Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
.pdf

 

GALERIA Z WARSZTATÓW:

 

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: