Czy wiesz, że

Miękkoporek najmniejszy to grzyb rozwijający się w szczelinach mocno rozłożonego drewna świerkowego. Z powodu niewielkich rozmiarów trudny do zaobserwowania.

Działanie 5: Stworzenie systemu zarządzania, planowania i monitoringu obszaru

Stworzenie systemu zarządzania, planowania i monitoringu obszaru

Celem  działania jest usprawnienie procesów decyzyjnych i zarządzania ochroną ekosystemów i gatunków w Parku poprzez opracowanie:
1) Zintegrowanej baza danych przyrodniczych Parku, uzupełnionej danymi dla luk informacyjnych w obserwacjach ekosystemów, umożliwiająca większą efektywność prowadzonych działań ochronnych.
2) Systemu zarządzania działaniami ochronnymi Parku wraz z modułami analiz i raportowania efektywności tych działań dla stanu zachowania ekosystemów i gatunków Parku.
3) Zapewnieniu dostępu do zgromadzonych w bazie zasobów, wyników ich analiz wraz z procedurami ich udostępniania różnym grupom interesariuszy w formie map tematycznych publikowanych na geoportalu.
W działaniu tym będziemy integrować dorobek prac zespołów wykonujących prace inwentaryzacyjne i monitoringowe jak również zwiększymy dostęp do zasobów informacyjnych Parku dla róznych grup odbiorców.

mapa puszczy ochrona

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: