Czy wiesz, że

Zębiełek białawy, gatunek drobnego owadożernego ssaka z rodziny ryjówkowatych, występuje na polanie białowieskiej i został odkryty przez kota, który przyniósł go właścicielce jako „łup".

Działanie 3: Inwentaryzacja i waloryzacja ekosystemów wodnych Białowieskiego Parku Narodowego

Inwentaryzacja i waloryzacja ekosystemów wodnych Białowieskiego Parku Narodowego

Ekosystemy wodne zajmują 0,18 % powierzchni Parku, jednak mają nieproporcjonalnie większy wpływ na procesy przyrodnicze zachodzące w BPN. Projekt zakłada pierwszą w Białowieskim Parku Narodowym inwentaryzację oraz waloryzację siedlisk wodnych i związanych z nimi ekosystemów, identyfikację ich zagrożeń, opracowanie wytycznych do ich ochrony i monitoringu.

Celem działania jest:
- inwentaryzacja kluczowych grup systematycznych: ryb, płazów, skorupiaków, małży i ślimaków, pijawek, chrząszczy, pluskwiaków, ważek, jętek, chruścików, organizmów bentosu, makrofitów, grzybów wodnych oraz organizmów grzybopodobnych,
- określenie stanu poszczególnych grup systematycznych i istotnych dla zachowania różnorodności biologicznej ekosystemów gatunków,
- monitoring traszki grzebieniastej, poczwarówki zwężonej i jajowatej,
- opracowanie wytycznych do ochrony i monitoringu siedlisk i grup systematycznych, a zwłaszcza tych z załączników Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej,
- publikacja monograficzna poświęcona opisowi stanu siedlisk i grup organizmów związanych z ekosystemami wodnymi wraz z wytycznymi do ich ochrony i monitoringu.

04054006 DSCN2312
 0084870 DSCN2554
Kopia 02016030  

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: