Czy wiesz, że

Samice żerdzianki Urussowa składają jajeczka na świerkach osłabionych przez pożar, korniki bądź inwazję gatunków niszczących pędy.

Działanie 1: Stan zachowania i monitoring siedlisk leśnych BPN

Stan zachowania i monitoring siedlisk leśnych BPN

Długotrwała ochrona ścisła w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego umożliwia rozwój drzew do niespotykanych rozmiarów i w niespotykanym zagęszczeniu.

Celem działania jest:
- inwentaryzacja drzew o wymiarach pomnikowych, która pozwoli na poznanie maksymalnych rozmiarów, przestrzennego rozmieszczenia i weryfikację informacji,
- pomiary parametrów allometrycznych drzew, pozwalające wykonać obliczenia parametrów struktury lasów naturalnych,
- monitoring siedlisk leśnych NATURA 2000 – wykonanie cyklicznej oceny zgodnie z wytycznymi „monitoringu siedlisk przyrodniczych” i Planu Ochrony BPN,
- publikacja: Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Ich struktura i dynamika.

inw na pow kolowych pom na pow strukt
pow kolowe  

 

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: