Czy wiesz, że

Mieczyki (łac. Gladiolus) nazywane są tak z racji kształtu swoich długich, ostro zakończonych liści – łacińska nazwa gladius oznacza krótki miecz rzymski.

Działanie 4: Warsztaty "Sposoby monitoringu stanu ochrony (...)"

 Warsztaty „Sposoby monitoringu stanu ochrony wybranych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt na obszarach NATURA 2000”

Celem działania jest zorganizowanie cyklu czterech dwudniowych warsztatów skierowanych do pracowników parków narodowych i krajobrazowych województwa podlaskiego.

Na warsztatach przedstawione zostaną sposoby prowadzenia monitoringu stanu ochrony wybranych siedlisk i gatunków.
Każde warsztaty składają się z dwóch części – teoretycznej, czyli prezentacji i wykładów  (1 dzień), oraz szkolenia praktycznego w terenie (2-gi dzień).

warsztaty pazdziernik warsztaty lipiec
Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: