Czy wiesz, że

Puszcza Białowieska, dzięki zróżnicowaniu siedlisk, jest miejscem występowania 14 gatunków storczyków, np. ciepłolubnego buławnika czerwonego, czy występującego na torfowiskach kruszczyka błotnego.

Program warsztatów

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach: 

Analizy przestrzenne w oprogramowaniu QGIS              .pdf 
Narzędzia mobilne w monitoringu przyrody .pdf

 

Program warsztatów

28 marca, 17.30 - 19.00 

Wprowadzenie do warsztatów

Grupa 1: Analizy przestrzenne w oprogramowaniu QGIS

 • 17.30 – 17.50 Wprowadzenie do zajęć, test wiedzy bazowej GIS, zasady „hackatonu”;
 • 17.50 – 18.25 Możliwości analityczne QGIS – Daniel Starczewski, Anna Adamowicz (Centrum UNEP/GRID-Warszawa);
 • 18.25 – 19.00 Kierunki rozwoju QGIS – Borys Jurgiel (QGIS Developer Team).

Grupa 2: Narzędzia mobilne w monitoringu przyrody

 • 17.30 – 17.45 Wprowadzenie do warsztatów, sprawy organizacyjne, podział na zespoły terenowe;
 • 17.45 – 18.20 Zastosowania aplikacji mobilnych w prowadzeniu monitoringu przyrodniczego (uwarunkowania techniczne, przegląd urządzeń) Sylwester Kulik, Filip Ciółkowski, TAXUS IT;
 • 18.20 – 19.00 Dron jako narzędzie monitoringu – uwarunkowania prawne i organizacyjne, przegląd urządzeń i ich funkcjonalności – Grzegorz Górecki, Stacja Terenowa Instytutu Zoologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii.

 

29 marca, 9.00 - 13.30 

Grupa 1: Analizy przestrzenne w oprogramowaniu QGIS

Warsztaty prowadzą:
Daniel Starczewski – Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Anna Adamowicz – Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Borys Jurgiel – QGIS Development Team.

9.00 – 9.15 Podsumowanie testu wiedzy bazowej  GIS

9.15 – 10.15 Rozgrzewka 

Przykładowe zadania analityczne w QGIS (zapytania SQL, analizy przestrzenne - dane wektorowe)

HAPSnij QGIS 

10.15 – 10.45 Wyzwanie pierwsze; 

10.45 – 11.15 Wyzwanie drugie; 

11.15 – 11.45 Przerwa; 

11.45 – 13.00 Wyzwanie trzecie; 

13.00 – 13.30 Podsumowanie, dyskusja, dekoracja zwycięzców.

Zakres tematyczny (ujęcie funkcjonalne):

 • Zapytania atrybutowe SQL;
 • Zapytania przsetrzenne;
 • Narzędzia geoprocesingu – przecięcia warstw tematycznych (suma, iloczyn, różnica, obszary wyłączenia), bufory, analizy statystyczne; 
 • Wizualizacja wyników w formie mapy tematycznej.

Zakres tematyczny (ujęcie merytoryczne): 

 • Określenia zróżnicowania siedlisk, zbiorowisk roślinnych, gatunków, drzewostanu i inne; 
 • Zestawienie/wyznaczanie długości/powierzchni objętych danym działaniem;
 • Opracowania mapowe projektowanych działań.

Grupa 2: Narzędzia mobilne w monitoringu przyrody

Zajęcia Aplikacje Mobilne prowadzą: Sylwester Kulik, Filip Ciółkowski TAXUS IT
Zajęcia dot. zastosowania dronów prowadzi: Grzegorz Górecki, Stacja Terenowa Instytutu Zoologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Zespół 1: 9:00 – 11:00 Aplikacje mobilne
Zespół 2: 9:00 – 11:00 Zastosowania dronów w praktyce monitoringu przyrodniczego

Przerwa 11:00 –11:30

Zespół 1: 11:30 – 13:30 Zastosowania dronów w praktyce monitoringu przyrodniczego
Zespół 2: Aplikacje mobilne

Zakres tematyczny warsztatów terenowych Aplikacje Mobilne:

 • Odszukiwanie punktów w terenie z wykorzystaniem GPS;
 • Tworzenie warstw pomiarowych;
 • Pomiar punktowy obiektów;
 • Pomiar uśredniony obiektów lliniowych;
 • Pomiar ciągły obiektów poligonowych;
 • Pomiary z wykorzystaniem dalmierza laserowego.

Zakres tematyczny warsztatów Zastosowania dronów w praktyce monitoringu przyrodniczego: 

 • Do jakich obserwacji monitoringowych warto zastosować drony? 
 • Planowanie przelotu – zasady bezpieczeństwa; 
 • Przygotowanie sprzętu do pracy; 
 • Jakie zdjęcia może zrobić dron? (zdjęcia w widmie widzialnym, zdjęcia termowizyjne, inne); 
 • Podstawowe zasady wykonywania przelotów; 
 • Obróbka danych, wizualizacja wyników; 
 • Zastosowania pozyskanych danych.

Obiad 14:00

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: