Czy wiesz, że

Zębiełek białawy, gatunek drobnego owadożernego ssaka z rodziny ryjówkowatych, występuje na polanie białowieskiej i został odkryty przez kota, który przyniósł go właścicielce jako „łup".

Warsztaty

Warsztaty

Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń między pracownikami parków narodowych i krajobrazowych w zakresie zastosowania technologii informacyjnych i wykorzystania danych przestrzennych w działaniach prowadzonych na obszarach chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem działań ochronnych i monitoringu przyrodniczego.

Pierwsza część warsztatów będzie miała charakter wykładu o zastosowaniach technologii geoinformacyjnych w ochronie przyrody oraz dyskusji pomiędzy uczestnikami o praktycznych sposobach ich użycia stosowanych w parkach.

Druga część będzie podzielona na dwa tematy:

Analizy przestrzenne w oprogramowaniu QGIS

Warsztaty będą prowadzone w formule tzw. Hackatonu, to znaczy konkursu na najciekawsze rozwiązanie zadania analitycznego. Analizy będą prowadzone z zastosowaniem otwartego oprogramowania QGIS, z wykorzystaniem baz danych przestrzennych oraz narzędzi geoinformacyjnych. Zakres warsztatów obejmuje tworzenie i analizy danych przestrzennych – tworzenie baz danych, definiowanie zapytań atrybutowych i przestrzennych, modelowanie algorytmów przekształceń danych i wizualizowanie ich wyników w postaci map lub raportów.

Narzędzia mobilne w monitoringu przyrody

Celem warsztatów będzie prezentacja zastosowań technologii i narzędzi mobilnych w prowadzeniu działań w ramach monitoringu przyrodniczego i działań ochronnych na terenie obszarów cennych przyrodniczo. Na warsztatach zostaną pokazane możliwości zastosowania narzędzi i aplikacji mobilnych w monitoringu i obserwacjach przyrodniczych.

Ramowy program warsztatów

28 marca (wtorek)
18:00-19:30

Wykorzystanie narzędzi GIS do zarządzania obszarem chronionym - wykład przy kawie

29 marca (środa)
9:00-14:00 (z przerwą 11:00-11:30)

Analizy przestrzenne - konkurs na najciekawsze rozwiązanie zadania analitycznego

Tematyka: Tworzenie i analizy danych przestrzennych w odniesieniu do monitoringu przyrodniczego oraz wykorzystanie narzędzi GIS do optymalizacji prowadzenia działań ochronnych, tworzenie opracowań mapowych

Narzędzia mobilne w monitoringu przyrody

Tematyka: Prezentacja zastosowań technologii i narzędzi mobilnych na obszarach chronionych

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: