Czy wiesz, że

Lipa drobnolistna kwitnie od czerwca do lipca. Jej żółtawobiałe kwiaty, wydzielające bardzo intensywny zapach, są cenione w zielarstwie.

Rejestracja 2017

Rejestracja na konferencję została zakończona.

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: