Czy wiesz, że

W polskiej części Puszczy Białowieskiej niecały 1% drzewostanów stanowią drzewostany lipowe.

Rejestracja 2017

Rejestracja na konferencję została zakończona.

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: