Czy wiesz, że

Lipa drobnolistna kwitnie od czerwca do lipca. Jej żółtawobiałe kwiaty, wydzielające bardzo intensywny zapach, są cenione w zielarstwie.

Rejestracja 2017

Formularz rejestracyjny na konferencję
„Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych
oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce”

28-31 marca 2017 r., Białowieża

* pola obowiązkowe

Dane uczestnika:
Imię:*
Nazwisko:*
Instytucja:*
Adres instytucji:*
Stanowisko:*
Telefon kontaktowy:*
E-mail:*
Powtórz e-mail:*

Zgłaszam referat do wygłoszenia w trakcie konferencji:
Proszę wybrać sesję w której chciałby Pani, Pan wygłosić referat. Abstrakt referatu (max 300 słów) należy przesłać na adres konferencja@sercewpuszczy.pl do dnia 15 lutego 2017.

Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych; ?
Zmiany przyrody na obszarach chronionych w świetle prowadzonych prac monitoringowych; ?
Praktyczne sposoby wykorzystania danych z monitoringu w parkach narodowych i krajobrazowych; ?
Monitoring skuteczności działań ochronnych w parkach narodowych i na terenie obszarów Natura 2000; ?
Nie jestem zainteresowany wygłoszeniem referatu.

Jestem zainteresowany przygotowaniem artykułu do publikacji konferencyjnej
Autorzy referatów oraz uczestnicy konferencji mają możliwość publikacji referatów w kwartalniku naukowym: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. Wytyczne dla autorów są dostępne na stronie www: http://www.pnrp.bpn.com.pl
Uwaga, artykuły powinny być przekazane do publikacji nie później niż w pierwszym dniu konferencji – 29 marca, 2017 roku na adres: konferencja@sercewpuszczy.pl

Tak
Nie

Jestem zainteresowany udziałem w warsztatach:
Proszę wybrać 1 warsztat. Uwaga, liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona do 20 osób na grupę warsztatową. Rejestracja do grup warsztatowych będzie prowadzona po zamknięciu zgłoszeń na konferencję na stronie projektu. O terminie rejestracji zostaną Państwo powiadomieni osobnym e-mailem.

Warsztat nr 1: Analizy przestrzenne w oprogramowaniu QGIS
Warsztat nr 2: Narzędzia mobilne w monitoringu przyrody

Dysponuję własnym laptopem na potrzeby warsztatu

W trakcie konferencji chcę skorzystać z następujących noclegów:
Koszt noclegów dla pracowników parków narodowych pokrywa Organizator.
Noclegi dla pracowników pozostałych służb ochrony przyrody pokrywa Organizator z zastrzeżeniem, że uczestnicy warsztatów i konferencji mają możliwość bezpłatnego noclegu w dniach od 28 marca (3 noclegi). Uczestnicy konferencji od 29 marca, 2017.

28/29 marca
29/30 marca
30/31 marca

Korzystam ze specjalnej diety:
wegetariańska
bezglutenowa
bez owoców morza
inna

Będę korzystać z kolacji w dniu przyjazdu na wydarzenie:
28 marca (dotyczy uczestników warsztatów i pracowników parków narodowych)

Tak
Nie

Jestem zainteresowana, zainteresowany udziałem w wycieczce terenowej w dniu 31 marca, 2017
Tak
Nie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przygotowania i realizacji konferencji Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce, która odbędzie się w dniach 28-31 marca 2017 r. w Białowieży.*
Oświadczam, że akceptuję Regulamin konferencji i warsztatów, i jestem świadoma/świadom konieczności pisemnego powiadomienia Organizatorów o ewentualnej rezygnacji z udziału w konferencji i/lub warsztatach nie później niż 17 marca, 2017). Rezygnację należy przesłać na adres: konferencja@sercewpuszczy.pl
W przypadku braku informacji o rezygnacji z konferencji uczestnik będzie obciążony kosztami organizacji konferencji: wyżywienia oraz noclegów. *
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku w działaniach informacyjno-promocyjnych organizatorów konferencji, związanych z realizacją projektu (zapoznaj się z Oświadczeniem).*

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: