Czy wiesz, że

Odwar z ziela pomocnika baldaszkowatego, lukrecji i wiesiołka podawało się dawniej koniom przy przykurczach mięśni, spowodowanych nadmiernie ciężką pracą, np. zrywką drewna.

Ramowy program konferencji

Ramowy program konferencji

"Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce"

Białowieża, 28-31 marca 2017 r.

28 marca (wtorek)

17:00–18:00

Rejestracja uczestników

18:00–19:30

Warsztaty - cz. 1

20:00

Kolacja

29 marca (środa)
Rejestracja w godzinach 8:30-14:00

8:00

Śniadanie

9:00-14:00

Warsztaty - cz. 2

(z przerwą kawową 11:00-11:30)

14:00-15:00

Obiad

15:00–17:00

Otwarcie konferencji

Sesja plenarna 1 Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych - przykład Białowieskiego Parku Narodowego

17:00–17:45

Przerwa kawowa

17:45–19:30

Sesja 2 Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych - prezentacje parków narodowych i współpracujących z nimi ośrodków naukowych

20:00

Kolacja

Ramowy program konferencji prasowej

12:00

Konferencja prasowa w terenie

15:00-15:30

Otwarcie konferencji

30 marca (czwartek)

7:00

Śniadanie

8:30-10:00

Sesja 3 Zmiany przyrody na obszarach chronionych w świetle prowadzonych prac monitoringowych

10:00-10:15

Przerwa kawowa

10:15-11:45

Sesja 4 Praktyczne sposoby wykorzystania danych z monitoringu w parkach narodowych i krajobrazowych

11:45–12:00

Przerwa kawowa

12:00–13:30

Sesja 5 Monitoring skuteczności działań ochronnych w parkach narodowych i na terenie obszarów Natura 2000

13:30-15:00

Obiad

15:00-16:00

Dyskusja panelowa 

16:00-16:30

Podsumowanie dyskusji i obrad

18:00

Kolacja/ognisko - Filipówka 

31 marca (piątek)

8:00

Śniadanie

9:00-12:30

Wycieczka terenowa (teren BPN)

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: