Czy wiesz, że

Odwar z ziela pomocnika baldaszkowatego, lukrecji i wiesiołka podawało się dawniej koniom przy przykurczach mięśni, spowodowanych nadmiernie ciężką pracą, np. zrywką drewna.

Komunikat I

Konferencja

"Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce"

Białowieża, 28-31 marca 2017 r.

KOMUNIKAT I

Parki narodowe, od początku swego istnienia, są miejscem koncentracji badań przyrodniczych. Wyniki długotrwałych prac badawczych pozwoliły opisać zjawiska i procesy w nich zachodzące. Badania te stały się podstawą do prowadzenia monitoringu przyrody.

Podczas konferencji chcemy porozmawiać o sposobie organizacji monitoringu w parkach narodowych o tym, jaka jest współpraca ze środowiskiem naukowym? Jaki jest wkład prowadzonego monitoringu przyrodniczego do badań naukowych? Jaka problematyka badawcza jest wynikiem tego współdziałania?

Celem konferencji jest dyskusja nad rolą parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych, ochrony przyrody, monitoringu przyrody. Konferencja da możliwość wymiany doświadczeń dotyczących praktycznego wykorzystania monitoringu do planowania działań ochronnych, roli danych pochodzących z monitoringu przyrodniczego w odniesieniu do właściwego zarządzania obszarami ochrony przyrody.

Już po raz drugi Puszcza Białowieska stanie się miejscem do dyskusji na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania obszarem chronionym, jakim jest park narodowy, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu przyrodniczego.

Konferencja jest skierowana do pracowników parków narodowych, parków krajobrazowych, przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony przyrody. Ramowy program konferencji przewiduje warsztaty dla maksymalnie 40 osób (28 - 29 marca), obrady (29 - 30 marca) oraz jednodniową wycieczkę terenową (31 marca). Szczegółowy program konferencji zostanie zamieszczony w Komunikacie II, który roześlemy po 27 lutego 2017 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają noclegi w pokojach 2-os. i 3-os. oraz wyżywienie dla maks. 160 uczestników. Koszty dojazdu do Białowieży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Rejestracja rozpocznie się 20 stycznia 2017 r. i potrwa do 20 lutego 2017 r. Formularz rejestracyjny będzie dostępny na stronie www.sercewpuszczy.pl. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji zostanie wysłane do każdego zakwalifikowanego uczestnika mailem.

Konferencja jest organizowana przez Białowieski Park Narodowy oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach projektu „Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem” realizowanego w programie „Ochrona Różnorodności Biologicznej Ekosystemów”, dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014.

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące konferencji będą publikowane na stronie: http://www.sercewpuszczy.pl/pl/konferencja

 

Adres biura konferencji:
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
www.sercewpuszczy.pl, email: konferencja@sercewpuszczy.pl
tel. 22 840 66 64, fax. 22 851 62 01

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ul.  Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa

www.sercewpuszczy.pl, email: konferencja@sercewpuszczy.pl

tel. 22 840 66 64 wew. 116, fax 22 851 62 01

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: