Czy wiesz, że

Puszcza Białowieska, dzięki zróżnicowaniu siedlisk, jest miejscem występowania 14 gatunków storczyków, np. ciepłolubnego buławnika czerwonego, czy występującego na torfowiskach kruszczyka błotnego.

Komunikaty

Komunikat II

 

Konferencja

"Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce"

Białowieża, 28-31 marca 2017 r.

KOMUNIKAT II

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konferencji „Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce” organizowanej przez Białowieski Park Narodowy oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach projektu „Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem”. 

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pałacowy 11, Białowieża), w sali konferencyjnej.

PROGRAM

Program konferencji jest dostępny na stronie wydarzenia oraz jako załącznik do Komunikatu II. 

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w warsztatach mogą rejestrować się 28 marca (wtorek) w godzinach 16.30–17:30. Rejestracja dla pozostałych uczestników będzie otwarta w dniu 29 marca (środa) od godz. 8:30 do godz. 14.00.

REFERATY

Uprzejmie prosimy o przygotowanie 15-minutowych wystąpień. Po każdym wystąpieniu przewidziana jest maksymalnie 5-minutowa dyskusja dotycząca tematyki wystąpienia. Uprzejmie prosimy o zachowanie dyscypliny czasowej w trakcie wystąpień.

W sesji plenarnej oraz w sesji 1 na wystąpienia przewidziano 25 minut. 

NOCLEGI

Uczestnicy konferencji będą zakwaterowani w Pokojach Gościnnych BPN (adres: Park Pałacowy 11, Białowieża) w pokojach 2-os. i 3-os.

Szczegółowe informacje dotyczące noclegów (informacja o osobach zakwaterowanych w jednym pokoju) zostaną wysłane do poszczególnych uczestników na adres podany przy rejestracji. 

Uwaga, w dniu 31 marca konieczne będzie wymeldowanie z hotelu w godzinach porannych – przed wyjściem na wycieczkę terenową. Dla osób uczestniczących w wycieczce zapewnione będzie miejsce przechowania bagażu.

WYŻYWIENIE

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji wyżywienie w następujących dniach:

- 29 marca – kolacja, 
- 30 marca – śniadanie, obiad, kolacja (ognisko w Filipówce, Organizator zapewnia przewóz uczestników na miejsce),
- 31 marca – śniadanie.

Uczestnicy warsztatów mają dodatkowo zapewnione:

- 28 marca – kolacja
- 29 marca – śniadanie i obiad. 

Pracownicy parków narodowych i krajobrazowych przyjeżdżający wspólnie z uczestnikami warsztatów będą mieli zapewnione wyżywienie w dniach 28, 29 marca.

WYCIECZKA TERENOWA

W trakcie konferencji zaplanowano wycieczkę terenową 31 marca w godz. 9:00-12:30. Osoby, które zgłosiły się na wycieczkę zostaną podzielone na trzy grupy. Wyboru grupy będzie można dokonać w trakcie rejestracji.

• Grupa 1: wizyta w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego (max. 36 osób).

• Grupa 2: wolontariat w ramach monitoringu ornitologicznego  (max. 10 osób). Uwaga, koordynator monitoringu dokona weryfikacji zgłoszonych osób w zakresie umiejętności rozpoznawania głosów ptaków. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w monitoringu ornitologicznym, zostaną dopisane w ramach dostępnych miejsc do Grupy 1 lub Grupy 3.

• Grupa 3: wycieczka do północnej części Białowieskiego Parku Narodowego – Masiewo, Hwoźna, Kosy Most (ok. 40 osób) – wymaga dojazdu własnym samochodem do parkingu przy Kosym Moście.

Osoby, które na etapie rejestracji na konferencję nie zgłosiły chęci udziału w wycieczce terenowej, mogą wpisać się na listę rezerwową. O ostatecznym udziale w wycieczce zadecyduje liczba wolnych miejsc w Grupie 1 i Grupie 3. 

Przypominamy o konieczności zabrania odpowiedniego obuwia, ciepłego okrycia oraz parasola lub kurtki przeciwdeszczowej, jak również lornetki.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji. Dodatkowe informacje organizacyjne dotyczące konferencji będą publikowane na stronie: http://sercewpuszczy.pl/pl/konferencja  

Do zobaczenia w Białowieży!

Adres biura konferencji:
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
www.sercewpuszczy.pl, email: konferencja@sercewpuszczy.pl
tel. 22 840 66 64, fax. 22 851 62 01

 

Warsztaty

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach:

Analizy przestrzenne w oprogramowaniu QGIS .pdf
Narzędzia mobilne w monitoringu przyrody .pdf

  

Komunikat

Szanowni Państwo,

dziękujemy za rejestrację na konferencję "Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce".

Potwierdzenie wpisania Państwa na listę uczestników oraz informacja o zakwalifikowaniu zgłoszonych referatów do dedykowanych sesji tematycznych zostaną przesłane najpóźniej 28 lutego.

Komunikat I

Konferencja

"Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce"

Białowieża, 28-31 marca 2017 r.

KOMUNIKAT I

Parki narodowe, od początku swego istnienia, są miejscem koncentracji badań przyrodniczych. Wyniki długotrwałych prac badawczych pozwoliły opisać zjawiska i procesy w nich zachodzące. Badania te stały się podstawą do prowadzenia monitoringu przyrody.

Podczas konferencji chcemy porozmawiać o sposobie organizacji monitoringu w parkach narodowych o tym, jaka jest współpraca ze środowiskiem naukowym? Jaki jest wkład prowadzonego monitoringu przyrodniczego do badań naukowych? Jaka problematyka badawcza jest wynikiem tego współdziałania?

Celem konferencji jest dyskusja nad rolą parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych, ochrony przyrody, monitoringu przyrody. Konferencja da możliwość wymiany doświadczeń dotyczących praktycznego wykorzystania monitoringu do planowania działań ochronnych, roli danych pochodzących z monitoringu przyrodniczego w odniesieniu do właściwego zarządzania obszarami ochrony przyrody.

Już po raz drugi Puszcza Białowieska stanie się miejscem do dyskusji na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania obszarem chronionym, jakim jest park narodowy, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu przyrodniczego.

Konferencja jest skierowana do pracowników parków narodowych, parków krajobrazowych, przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony przyrody. Ramowy program konferencji przewiduje warsztaty dla maksymalnie 40 osób (28 - 29 marca), obrady (29 - 30 marca) oraz jednodniową wycieczkę terenową (31 marca). Szczegółowy program konferencji zostanie zamieszczony w Komunikacie II, który roześlemy po 27 lutego 2017 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają noclegi w pokojach 2-os. i 3-os. oraz wyżywienie dla maks. 160 uczestników. Koszty dojazdu do Białowieży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Rejestracja rozpocznie się 20 stycznia 2017 r. i potrwa do 20 lutego 2017 r. Formularz rejestracyjny będzie dostępny na stronie www.sercewpuszczy.pl. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji zostanie wysłane do każdego zakwalifikowanego uczestnika mailem.

Konferencja jest organizowana przez Białowieski Park Narodowy oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach projektu „Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem” realizowanego w programie „Ochrona Różnorodności Biologicznej Ekosystemów”, dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014.

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące konferencji będą publikowane na stronie: http://www.sercewpuszczy.pl/pl/konferencja

 

Adres biura konferencji:
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
www.sercewpuszczy.pl, email: konferencja@sercewpuszczy.pl
tel. 22 840 66 64, fax. 22 851 62 01

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ul.  Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa

www.sercewpuszczy.pl, email: konferencja@sercewpuszczy.pl

tel. 22 840 66 64 wew. 116, fax 22 851 62 01

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: