Czy wiesz, że

Tajęża jednostronna to niewielki storczyk rosnący w lasach iglastych. Jej liście potrafią przetrwać zimę nawet w temperaturze –15˚C.

Październikowe warsztaty monitoringowe już za nami

warsztaty pazdziernik

W dniach 2-3 października w Białowieskim Parku Narodowym odbyły się kolejne warsztaty z cyklu „Sposoby monitoringu stanu ochrony wybranych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000 w województwie podlaskim”.

W pierwszym dniu uczestnicy zapoznali się z zasadami monitoringu wybranych gatunków owadów saproksylicznych, czyli takich które bytują na martwym drewnie, np. powalonych drzewach (pachnica dębowa, bogatek wspaniały, zgniotek cynobrowy, ponurek Schneidera, rozmiazg kolweński, konarek tajgowy, zagłębek bruzdkowany). Drugiego dnia dominowały gatunki związane z wodą, w tym bezkręgowce, jak poczwarówka zwężona, poczwarówka jajowata, czy rak szlachetny, a także ryby naturowe na czele z różanką.

Szkolenie obejmowało część teoretyczną, rozpoznawanie gatunków pod binokularami oraz pracę w terenie. W warsztatach wzięli udział pracownicy czterech podlaskich parków: Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Wigierskiego Parku Narodowego i oczywiście Białowieskiego PN. Zajęcia prowadzili specjaliści z omawianych dziedzin – prof. Jerzy M. Gutowski  (Instytut Badawczy Leśnictwa), dr Witold Strużyński oraz Karolina Śliwińska (SGGW Warszawa).

MATERIAŁY Z WARSZTATÓW:

Saproksyliczne chrząszcze naturowe w północno-wschodniej Polsce cz.I
Jerzy M. Gutowski, Instytut Badań Leśnictwa
.pdf
Saproksyliczne chrząszcze naturowe w północno-wschodniej Polsce cz.II
Jerzy M. Gutowski, Instytut Badań Leśnictwa
.pdf
Wybrane gatunki bezkręgowców wodno-błotnych, monitorowanie stanu ich ochrony
Witold Strużyński, Zakład zoologii SGGW
.pdf
Cenne drobne gatunki ryb wód Województwa Podlaskiego
Karolina Śliwińska, SGGW
.pdf

 

GALERIA Z WARSZTATÓW:

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: