Czy wiesz, że

Kruchomięsak ciemniejący to bardzo rzadki w Europie gatunek grzyba rozwijający się na martwym drewnie świerkowym. W Polsce występuje jedynie w Białowieskim Parku Narodowym.

Zapytanie ofertowe dotyczące Systemu Informacji Geograficznej dla Białowieskiego Parku Narodowego

04.11.2016

zapytanie

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład NFOŚ zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pod nazwą:  Stworzenie systemu zarządzania, planowania i monitoringu działań ochronnych w Białowieskim Parku Narodowym – prace informatyczne 
i programistyczne oraz wdrożeniowe

 Usługa będzie realizowana w ramach projektu Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem, realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
Termin składania ofert mija dnia 14 listopada 2016.

UWAGA zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert mija dnia 16 listopada 2016 o godzinie 10.30

 Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją zapytania ofertowego:

Odpowiedzi Zamawiającego na zgłoszone Pytania: POBIERZ

 Zaktualizowana treść zapytania: POBIERZ

 Odpowiedzi Zamawiającego na zgłoszone Pytania (część 2): POBIERZ

 Zaktualizowana treść zapytania: POBIERZ

Odpowiedzi Zamawiającego na zgłoszone Pytania (część 3): POBIERZ

Zaktualizowana treść zapytania: POBIERZ

Zaktualizowany formularz ofertowy: POBIERZ

Odpowiedzi Zamawiającego na zgłoszone Pytania (część 4): POBIERZ

Zaktualizowana treść zapytania: POBIERZ

Zaktualizowany Załącznik 1 SOPZ: POBIERZ

Zaktualizowany Załącznik 5 Wzór Umowy: POBIERZ

Informacje z otwarcia ofert w dniu 16.11.2016 o godzinie 11.00: POBIERZ

 Protokół oceny ofert: POBIERZ

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty: POBIERZ

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: