Czy wiesz, że

Stare drzewostany Puszczy Białowieskiej stanowią schronienie dla ok. 20 rysi.

Materiały z warsztatów i konferencji

15.05.2015

11

Materiały z warsztatów wiosennych i międzynarodowej konferencji „Ochrona i monitoring przyrody – na styku granic” są dostępne w zakładce do pobrania.

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: