Czy wiesz, że

Właściwości lecznicze kory wierzb znane były już w starożytności – żuto ją przy bólach głowy lub w przypadku gorączki.

Relacja z wiosennych warsztatów monitoringowych w BPN, 23-24 kwietnia 2015 r.

25.04.2015

16

W dniach 23-24 kwietnia w Białowieskim Parku Narodowym odbyła się ostatnia, czwarta edycja warsztatów z cyklu „Sposoby monitoringu stanu ochrony wybranych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000 w województwie podlaskim”. Warsztaty te były organizowane w ramach realizowanego przez Białowieski Park Narodowy projektu „Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych  BPN w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem”.

Tym razem warsztaty tematycznie podporządkowane zostały bardziej „wiosennym” gatunkom – ptaków (sowy i dzięcioły) oraz roślin (sasanka otwarta). Pierwszym prelegentem był Sławomir Niedźwiecki z Natura International Polska, który omówił gatunki sów występujące w Polsce, ich charakterystyczne głosy oraz metodykę monitoringu, a następnie dr hab. Dorota Czeszczewik (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) wprowadziła uczestników w sposoby rozpoznawania krajowych dzięciołów po cechach morfologicznych, głosach i bębnieniu oraz śladach żerowania. Ten dzień warsztatów został zakończony wieczornym wyjazdem w teren i próbami nasłuchu sóweczki oraz włochatki.

Następny dzień rozpoczął się wcześnie rano od kilkugodzinnego szkolenia w Obrębie Rezerwat, gdzie uczestnicy warsztatów w praktyce testowali świeżo nabytą wiedzę o rozpoznawaniu dzięciołów. Po powrocie do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN kontynuowano cykl prezentacji dotyczących sposobów prowadzenia monitoringu dzięciołów, a na koniec dr hab. Marcin Zych z Uniwersytetu Warszawskiego podzielił się swoją wiedzą dotyczącą biologii i wymagań siedliskowych sasanki otwartej, monitoringu gatunku, waloryzacji wskaźników stanu populacji i siedliska, oraz działań ochronnych na rzecz sasanki.

W warsztatach wzięli udział pracownicy sześciu podlaskich parków: Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Suwalskiego PK, Biebrzańskiego PN, Narwiańskiego PN, Wigierskiego PN i oczywiście Białowieskiego PN.

MATERIAŁY Z WARSZTATÓW:

Monitoring dzięciołów cz.1- Rozpoznawanie gatunków
Dorota Czeszczewik, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

.pdf
Monitoring dzięciołów cz.2- Strategia liczeń
Dorota Czeszczewik, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
.pdf
Sasanka otwarta
Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski
.pdf
Monitoring sów
Sławomir Niedźwiecki, Natora International Polska

.pdf

GALERIA Z WARSZTATÓW:

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: