Czy wiesz, że

Stare drzewostany Puszczy Białowieskiej stanowią schronienie dla ok. 20 rysi.

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: